เวิลด์ 12 ประวัติการทำสงคราม

อันดับผู้เล่นสูงสุด

mrnoodee
toy29
addera

อันดับเผ่าสูงสุด

END#12
สมาชิกเผ่า: wory, ZhenDo, magarita, FreakK, pires07sa, lek kgb, babyroachs, suned1983, champ18, มาฆ่าลูกไก่, nuy196, haha5, fishhook, goodwill, teenoi19, Barame, tripletour24, ble original, kllnw123, toy29, jumboooo, แอล 11, ferrary111, ฮาเลลูยา, dead rose, banktnk, หญิงสาว nupim, mrnoodee, kulpapope, nalinnipha, เด็กอมมือ, pangya, addera, อัศวิน killua, NeosSm

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
toy29
วันที่ 27.12.2013 เวลา 08:02

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
somlakboy
วันที่ 15.10.2013 เวลา 19:53

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
prajin
วันที่ 20.08.2013 เวลา 14:11

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
SingPaYol
วันที่ 10.06.2013 เวลา 09:53

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
toy29
วันที่ 26.12.2013 เวลา 23:27

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
prajin
วันที่ 28.08.2013 เวลา 17:26

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
akanante
วันที่ 17.06.2013 เวลา 03:26

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
prajin
วันที่ 19.11.2013 เวลา 15:18

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
David Easton
วันที่ 30.08.2013 เวลา 13:27

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
moosub
วันที่ 05.06.2013 เวลา 19:32