เวิลด์ 14 ประวัติการทำสงคราม: การจัดอันดับเผ่าที่ทำลายศัตรู

ประเภทการจัดอันดับ
อันดับ เผ่า ทั้งหมด
1 14GX 793.336.343
2 MaFia 694.132.861
3 Bug 302.729.933
4 14GX-3 153.375.048
5 ~FFA~ 101.588.350
6 TGF 72.571.478
7 P.B. 52.909.404
8 Bug@1 37.582.564
9 MaFia2 32.088.508
10 B.H 27.669.757
11 +FFA+ 26.136.157
12 SRW 15.205.238
13 av@tar 13.849.551
14 เกม 12.653.023
15 Guard 1.775.534
16 Oh.yes 1.015.142
17 ร้าง 913.276
18 ปฟ 8.804
19 14XX 1.211
20 hgjk 774
21 a.b.c 621
22 098 356
23 FOU-T 139
24 g.t 92
25 ALO 64
26 FMBD 9
27 toa 2
28 1234 1