เวิลด์ 19 ประวัติการทำสงคราม

อันดับผู้เล่นสูงสุด

dogholliday
Nod-Adamsmith
AmonRa

อันดับเผ่าสูงสุด

13 th
สมาชิกเผ่า: wory, Dragonking, suksin, bunyawat12, kritsadambk, prajin, prakris, soyut, nice0, dream1400, banch55, damrong-t, IN2IT, suraya.45, สีรุ้ง, chaigt, Nod-Adamsmith, Halaluya z, pock666, yutb, ทนายน้อง, umaging05, tripletour24, dogholliday, BLACK-EAGLE, -KhUnNu-, toon1907*, ดำเนินสะดวก, yodkunpon1, Lnwนิรนาม, MalEStome, Carrot, No.1 sornnarin, police33, AmonRa, KewJaa, L Dragon, yoon73, Poppylove., Zakurajang, Red-Haired Shanks, lnw monster, who7890, zues777, Slidexuou007

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
AmonRa
วันที่ 04.04.2016 เวลา 17:42

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
goodwill
วันที่ 27.10.2015 เวลา 16:07

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
TIGA
วันที่ 29.07.2015 เวลา 11:22

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
darkbank
วันที่ 23.05.2015 เวลา 21:55

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
dogholliday
วันที่ 10.03.2016 เวลา 01:00

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
TIGA
วันที่ 10.09.2015 เวลา 13:30

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
jayfv
วันที่ 03.06.2015 เวลา 00:27

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
dogholliday
วันที่ 27.12.2015 เวลา 15:51

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
36174
วันที่ 26.08.2015 เวลา 21:29

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Nood
วันที่ 23.05.2015 เวลา 21:20