เวิลด์ 2 ประวัติการทำสงคราม: อันดับของเผ่า

อันดับ ชื่อ คะแนน สมาชิก คะแนนเฉลี่ยต่อผู้เล่น หมู่บ้าน คะแนนเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน
1 Gps 373.352.122 54 6.913.928 34.036 10.969
2 1Pz 131.107.556 25 5.244.302 11.597 11.305
3 BAD C. 2.476.699 1 2.476.699 229 10.815
4 Poj 375.127 1 375.127 34 11.033