เวิลด์ 2 ประวัติการทำสงคราม: การจัดอันดับเผ่าที่ทำลายศัตรู

ประเภทการจัดอันดับ
อันดับ เผ่า ทั้งหมด
1 Gps 2.689.396.785
2 1Pz 799.677.411
3 BAD C. 767.191.748
4 Poj 613.994