เวิลด์ 3 ประวัติการทำสงคราม: อันดับของเผ่า

อันดับ ชื่อ คะแนน สมาชิก คะแนนเฉลี่ยต่อผู้เล่น หมู่บ้าน คะแนนเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน
1 1NT@PB 394.632.540 43 9.177.501 37.121 10.631
2 BCR 159.577.514 21 7.598.929 14.569 10.953
3 M.p.5 15.836.072 1 15.836.072 1.444 10.967
4 EDDGA 6.428.480 11 584.407 618 10.402
5 ลุยลุย 5.087.349 1 5.087.349 411 12.378
6 S~D 1.204.294 3 401.431 135 8.921
7 จอมมาร 518.533 2 259.267 50 10.371
8 SCP 395.151 13 30.396 53 7.456
9 A.X.HB 135.920 1 135.920 13 10.455
10 MS13 74.274 1 74.274 6 12.379
11 H.M. 779 1 779 1 779
12 1ZSR 531 1 531 1 531