เวิลด์ 3 ประวัติการทำสงคราม: การจัดอันดับเผ่าที่ทำลายศัตรู

ประเภทการจัดอันดับ
อันดับ เผ่า ทั้งหมด
1 BCR 3.023.946.110
2 1NT@PB 2.676.710.959
3 EDDGA 663.346.788
4 M.p.5 27.342.631
5 MS13 19.640.362
6 S~D 3.405.594
7 A.X.HB 3.324.387
8 1ZSR 2.321.704
9 จอมมาร 1.227.094
10 SCP 1.100.152
11 ลุยลุย 985.086