เวิลด์ 4 ประวัติการทำสงคราม: การจัดอันดับเผ่าที่ทำลายศัตรู

ประเภทการจัดอันดับ
อันดับ เผ่า ทั้งหมด
1 Mars 2.234.066.551
2 Rw#37 837.674.324
3 Mars12 726.784.714
4 Mars-C 435.404.532
5 Mars3 347.567.178
6 Mars-H 336.602.508
7 Mars_C 334.078.815
8 Mars1 328.457.495
9 MarsC5 281.515.124
10 M1 246.388.258
11 Mars9 221.770.292
12 MarsC1 209.760.353
13 MarsLS 204.906.690
14 MarsC2 178.008.956
15 Mars11 154.839.629
16 MarsUX 90.142.983
17 Mars_L 67.663.714
18 .RONIN 40.672.589
19 [T] 18.858.156
20 Mars_K 17.375.755
21 DEMONS 8.550.734
22 MMM 8.086.020
23 kkktbw 6.484.463
24 Mars~X 5.345.833
25 BH 1.830.316
26 F#CF15 1.542.789
27 KOL-D 1.306.324
28 คน 1.090.627
29 G#TBW 702.045