เกมอื่นๆ:

เล่นตอนนี้เลย

เวิลด์ 5 ประวัติการทำสงคราม

อันดับผู้เล่นสูงสุด

tuilaksi
@HopE@
superjoy

อันดับเผ่าสูงสุด

AvG
สมาชิกเผ่า: soyut, lutaza, sumetdonhee, superjoy, สภาพร, TANAVASA2, bird00794, drag-00-n, cokinokung, tripletour24, morn2550, tuilaksi, wanaama, tingpepe, @HopE@, .๐0O0๐., =000=, pee 1, opoia, blackgun, nayos001, jande4567

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 1000 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
ShippO-
วันที่ 01.02.2012 เวลา 22:13

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
ShippO-
วันที่ 25.11.2011 เวลา 15:35

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
PokView
วันที่ 19.09.2011 เวลา 19:14

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
iMullet
วันที่ 04.07.2011 เวลา 01:09

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง

วันที่ 01.04.2011 เวลา 04:10

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000.000 คะแนน
ShippO-
วันที่ 26.01.2012 เวลา 23:03

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
PokView
วันที่ 23.11.2011 เวลา 01:16

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
iMullet
วันที่ 08.07.2011 เวลา 16:03

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
jewjk24
วันที่ 12.04.2011 เวลา 14:24

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 100.000.000
dewgawna
วันที่ 13.05.2012 เวลา 18:18

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
antony lloyd
วันที่ 16.10.2011 เวลา 18:51

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
MaFiazvip
วันที่ 09.07.2011 เวลา 15:34

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
iMullet
วันที่ 27.03.2011 เวลา 00:11