เวิลด์ 6 ประวัติการทำสงคราม: การจัดอันดับเผ่าที่ทำลายศัตรู

ประเภทการจัดอันดับ
อันดับ เผ่า ทั้งหมด
1 UN-RN 1.013.695.842
2 UN-ATK 739.503.804
3 GuInDY 638.688.733
4 =1XA= 588.934.565
5 EDDGA 588.220.140
6 UN-DSI 246.663.289
7 END#6 173.509.063
8 RS@Sia 4.254.526
9 1ST 314.442
10 XT 169.694
11 skyilo 41
12 DAVIL 13