เวิลด์ 8 ประวัติการทำสงคราม

อันดับผู้เล่นสูงสุด

-นักรบแดนใต้-
art26270
yoshi30

อันดับเผ่าสูงสุด

8 kill
สมาชิกเผ่า: boat95629069, -นักรบแดนใต้-

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Honor-1
วันที่ 17.09.2012 เวลา 19:14

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
ShippO-
วันที่ 29.06.2012 เวลา 23:24

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
KingOfGods
วันที่ 17.04.2012 เวลา 11:05

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
iMullet
วันที่ 06.07.2012 เวลา 19:08

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
ชายปริศนา
วันที่ 19.04.2012 เวลา 08:00

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
iMullet
วันที่ 19.12.2012 เวลา 18:57

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
iMullet
วันที่ 26.07.2012 เวลา 19:16

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
MR.Smile
วันที่ 09.04.2012 เวลา 19:36