เกมอื่นๆ:

เล่นตอนนี้เลย

เวิลด์ 9 ประวัติการทำสงคราม: การจัดอันดับเผ่าที่ทำลายศัตรู

ประเภทการจัดอันดับ
อันดับ เผ่า ทั้งหมด
1 ONE-A 533.214.745
2 M.V.P 315.528.846
3 ASR 99.994.803
4 MVP3-3 82.524.992
5 ONE-B 69.096.712
6 MVP3-2 42.437.369
7 GU ASR 28.938.004
8 MVP3-4 26.842.355
9 MVP2-3 18.022.348
10 RPG 9.673.324
11 -EX- 3.835.368
12 RMA 593.388
13 SP~ASR 507.747
14 NonSen 91.426
15 ONE=1 12.538
16 0www0 11.680