กฎของเกมส์

§1 หนึ่งบัญชีต่อหนึ่งผู้ใช้

ผู้เล่นแต่ละคนสามารถมีบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีในแต่ละเกมส์เวิลด์ ยกเว้นการใช้งานระบบผู้ช่วยดูแล(Account Sitting) ห้ามมิให้คุณให้รหัสผ่านกับผู้เล่นคนอื่นไม่ว่าเวิลด์ไหนๆ วิธีการที่ถูกต้องในการสร้างบัญชีใหม่ในเวิลด์เดียวกันสามารถดูได้ที่นี่
ห้ามมิให้โอนบัญชีเกมส์ให้ผู้อื่น เพราะส่วนมากมันมักจะถูกใช้ในการขนส่งจากผู้เล่นที่อ่อนแอกว่าไปยังผู้เล่นที่เข้มแข็งกว่า

ตัวอย่าง

 • การล่วงรู้, เก็บ, หรือถามรหัสผ่านจากผู้อื่นในเวิลด์ที่คุณเล่นนั้นถูกห้าม ถ้าผู้เล่นคนอื่นส่งรหัสผ่านให้คุณ คุณต้องรายงานทุกครั้ง หรือไม่เช่นนั้นคุณอาจจะถูกระงับการใช้งานได้
 • อนุญาตให้มีผู้เล่นหลายๆ คนเล่นร่วมกันได้ แต่ห้ามมิให้ผู้เล่นเหล่านั้นมีแอคเค้าท์อยู่บนเวิลด์เดียวกัน
 • ห้ามมิให้เข้าสู่ระบบด้วยแอคเค้าท์ของผู้เล่นโดยรหัสผ่านของผู้เล่นบนเวิลด์ที่คุณเล่นอยู่ ถึงแม้ว่าเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันก็ตาม การที่เข้าจะสู่บัญชีผู้ใช้งานของผู้อื่นคุณต้องเปิดใช้งานระบบผู้ช่วยดูแลเท่านั้น
 • ห้ามมิให้พยายามเข้าสู่ระบบด้วยการเดารหัสผ่าน การเข้าสู่ระบบที่ไม่สำเร็จบนบัญชีผู้ใช้งานอื่นนั้นจะทำให้คุณถูกลงโทษ
 • ห้ามมิให้ผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนเข้าสู่ระบบโดยบัญชีผู้ใช้เดียวกันในเวลาเดียวกัน

§2 ผู้เล่นที่ใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเดียวกัน

คำจำกัดความของกฎนี้:
การกระทำร่วมกัน – โจมตี, ส่งกำลังบำรุง หรือส่งทรัพยกรภายใต้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเดียวกัน
ความร่วมมือต่อกัน – โจมตี, ส่งกำลังบำรุง หรือส่งทรัพยกรไปยังผู้เล่นคนเดียวกัน, จากสองหรือมากกว่าสองคนที่ใช้งานอินเตอร์เน็ทร่วมกัน
กฎนี้บังคับใช้ต่อใครก็ตามที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ทร่วมกัน หนึ่งผู้เล่นหรือมากกว่า เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภายใต้บ้านเดียวกัน, หรือที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้เล่นทุกคนต้องทราบว่าการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ทเดียวกันเป็นประจำ (3 วันหรือมากกว่า) ต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานอื่นที่ใช้อินเตอร์เน็ทร่วมกันในระบบ “ใช้เครือข่ายอินเตอร์ร่วมกัน” โดยที่บัญชีผู้ใช้งานที่เปิดใช้ระบบผู้ช่วยเล่น (Account Sitting) ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้ระบบนี้
ถ้าคุณใช้งานระบบเครือข่ายร่วมกันชั่วคราว (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มผู้ใช้อื่นหรือใดๆ ภายใต้ระบบ “ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ทร่วมกัน”
ถ้าคุณได้เปิดใช้ระบบใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ทร่วมกัน คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการใดๆ ที่เป็นการกระทำร่วมกันกับผู้เล่นที่คุณใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ทร่วมกัน และห้ามกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายให้ความร่วมมือต่อกันใน 3 อาทิตย์หากคุณยังใช้งานเครือค่ายอินเตอร์เน็ทร่วมกันอยู่ นั่นหมายถึงว่าต้องไม่ต่ำกว่า 3 อาทิตย์ที่ต้องผ่านมาแล้วจากคำสั่งล่าสุดที่ส่งจากผู้เล่นคนหนึ่ง ก่อนหน้าผู้เล่นอีกคนหนึ่งไปยังผู้เล่นเดียวกัน
ถ้าคุณใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ทร่วมกันชั่วคราว (ไม่เกิน 3 วัน) เราไม่อนุญาตให้ทำการกระทำร่วมกันใดๆ และการให้ความร่วมมือต่อกันใดๆ จนกว่าจะครบ 24 ชั่วโมงหลังจากการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ทร่วมกันได้จบสิ้นลง

ตัวอย่าง:

 • ไม่อนุญาตให้ใช้แอคเค้าท์ไปในทางที่ส่งผลประโยชน์แก่อีกแอคเค้าท์บนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเดียวกัน
 • ผู้เล่นที่ใช้งานการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทร่วมกัน จะไม่ได้รับอนุญาตให้โจมตี, ส่งกำลังบำรุง, หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากการใช้งานอินเตอร์เน็ทร่วมกันนั้นจบลง
 • ผู้เล่นที่ลงทะเบียนด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเดียวกัน จะไม่ได้รับอนุญาตให้โจมตี, ส่งกำลังบำรุง, หรือช่วยเหลือกันในช่วงเวลา 3 อาทิตย์
 • ห้ามมิให้ใช้แอคเค้าท์ที่สามในการถ่ายโอนทรัพยกร หรือหมู่บ้านระหว่างแอคเค้าท์บนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเดียวกัน ในกรณีนั้นทั้ง 3 แอคเค้าท์กำลังทำผิดกฎ
 • ผู้เล่นที่ใช้งานอินเตอร์เน็ทร่วมกันได้รับอนุญาตให้โจมตีผู้เล่นอื่นที่มาจากชนเผ่าเดียวกัน
 • ผู้เล่นที่ใช้งานอินเตอร์เน็ทร่วมกันชั่วคราวจะไม่ได้รับอนุญาตให้โจมตี, ส่งกำลังบำรุง, หรือช่วยเหลือไปยังผู้เล่นเดียวกันขณะที่ใช้งานอินเตอร์เน็ทร่วมกันและเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากนั้น
 • ห้ามมิให้ผู้เล่นใช้แอคเค้าท์บนการเชื่อมต่อของคุณในการตอบโต้* ผู้เล่นอื่นๆ ในนามของแอคเค้าท์นั้นๆ บนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเดียวกัน

การตอบโต้

การตอบโต้จากการเชื่อมต่อเดียวกันนั้นผิดกฎ เกิดขึ้นเมื่อคุณโจมตีผู้เล่นซึ่งกำลังโจมตีผู้เล่นอื่นที่อยู่บนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเดียวกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นการแชร์หรือช่วยดูแล สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการกระทำที่ผิดกฎ โปรดส่งคำร้องขอความช่วยเหลือหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมใดๆ
 • ถ้าผู้เล่นโจมตีคุณ ซึ่งมันผิดกฎของการตอบโต้โดยใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเดียวกัน ทั้งสองแอคเค้าท์นั้นทำผิดกฎ
 • ถ้าแอคเค้าท์ใช้งานอินเตอร์เน็ทร่วมกัน (รวมถึงระบบผู้ช่วยดูแล) และทั้งคู่ถูกโจมตีจากผู้เล่นเดียวกัน หนึ่งคนเท่านั้นที่จะสามารถโต้ตอบได้
 • ถ้าแอคเค้าท์ที่คุณช่วยดูแลถูกโจมตี แอคเค้าท์ที่โดนโจมตีสามารถตอบโต้ได้ หากคุณต้องการโต้ตอบผู้เล่นที่โจมตีแอคเค้าท์ที่คุณช่วยดูแลสามารถทำได้หลังจาก 24 ชั่วโมงที่การช่วยดูแลจบลง

§3 ผู้ช่วยดูแล

ผู้ช่วยดูแลคือวิธีการชั่วคราวที่สามารถดูแลบัญชีผู้ใช้งานของคนอื่นได้ ในขณะที่เค้าไม่สามารถเข้าสู่เกมส์ได้ ในขณะที่ผู้เล่นทำหน้าที่ผู้ช่วยดูแลให้ผู้เล่นอีกคนหนึ่ง ห้ามมิให้มีการกระทำร่วมกัน หรือให้ความร่วมมือต่อกันระหว่างบัญชีผู้ใช้ใดๆ รวมถึงบัญชีผู้ใช้ที่ใช้งานบนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเดียวกันกับผู้ช่วยดูแลในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากการช่วยดูแลนั้นจบลง รวมไปถึงทุกๆ บัญชีผู้ใช้งานที่ถูกดูแลด้วยการเชื่อมต่อนั้น
ไม่อนุญาตให้การช่วยดูแลบัญชีผู้ใช้งานในการที่จะใช้มันในการช่วยเหลือบัญชีผู้ใช้งานอื่น (Push Account) บัญชีผู้ใช้งานที่แสดงถึงการช่วยเหลือบัญชีผู้ใช้งานอื่นอย่างโจ่งแจ้งจะถูกระงับการใข้งาน
ผู้เล่นและผู้ช่วยดูแลจะต้องรับผิดชอบเท่าๆ กันสำหรับการกระทำใดๆ บนบัญชีผู้ใช้งานที่ถูกดูแล โปรดมั่นใจว่าคุณสามารถไว้ใจผู้เล่นที่คุณเลือกมาให้ดูแลบัญชีผู้ใช้คุณได้ รวมถึงคุณสามารถไว้วางใจเจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ให้คุณช่วยดูแลให้ได้
ผู้เล่นที่เป็นผู้ช่วยดูแลจะต้องเล่นเพื่อผลประโยชน์ของบัญชีผู้ใช้ที่ตนดูแล เราไม่อนุญาตให้คุณละเมิดการช่วยดูแลบัญชีผู้ใช้งาน ผู้ช่วยดูแลบัญชีผู้ใช้งานใดๆ ที่มีเจตนาทำลาย หรือสร้างความเสียหายร้ายแรงให้แก่บัญชีผู้ใช้งานที่ดูแลอยู่จะถูกลงโทษ
เราจะลงโทษผู้ช่วยดูแลบัญชี ถ้าเราเห็นว่าการกระทำดังกล่าวป็นเจตนาที่จะบ่อนทำลายเจ้าของบัญชี โดยขัดต่อคำแนะนำจากเจ้าของบัญชี เราไม่สามารถซ่อมแซมความเสียหายใดๆ ที่ถูกสร้างแก่บัญชีผู้ใช้งานได้ ดังนั้นโปรดเลือกคนที่มีความรับผิดชอบในการดูแลบัญชีผู้ใช้งานของคุณ
บัญชีผู้ใช้งานที่ถูกดูแลโดยชั่วคราวซึ่งใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเดียวกับผู้ช่วยดูแลบัญชี หรือบัญชีผู้ใช้อื่นๆ ที่อยู่บนการเชื่อมต่อของผู้ช่วยผู้ดูแล ทุกๆ อย่างต้องเป็นไปตามกฎข้อที่ 2

ตัวอย่าง:

 • คุณสามารถโจมตี หรือยึดครองหมู่บ้านโดยแอคเค้าท์ที่คุณช่วยดูแลอยู่ได้
 • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งทรัพยกรใดๆ ไปยังผู้เล่นอื่นๆ จากแอคเค้าท์ที่คุณช่วยดูแลอยู่
 • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เขียนข้อความไปยังผู้เล่นเพื่อสืบว่าเค้าคนนั้นออนไลน์ในนามแอคเค้าท์อื่นบนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเดียวกัน
 • ไม่อนุญาตให้ใช้แอคเค้าท์ไปในทางใดๆ ที่ส่งผลประโยชน์แก่ผู้เล่นอื่นบนการเชื่อมต่อเดียวกัน
 • แอคเค้าท์ของผู้ช่วยดูแลจะไม่สามารถโจมตี หรือสนับสนุนผู้เล่นเดียวกันจากแอคเค้าท์ของตนเอง และจากแอคเค้าท์ที่เค้าดูแลอยู่ตราบนานเท่าที่การดูแลนั้นยังคงอยู่มันผิดกฎแม้ว่ามันเกิน 24 ชั่วโมงระหว่างการโจมตี ผู้เล่นเดียวกันสามารถที่จะโจมตีเมื่อการดูแลจบลงไปอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • แอคเค้าท์ที่ถูกดูแลโดยผู้เล่นคนเดียวกันนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้มีการกระทำร่วมกันและให้ความร่วมมือต่อกันในขณะที่การช่วยดูแลยังดำรงอยู่และ 24 ชั่วโมงหลังจากนั้น
 • ไม่อนุญาตให้โจมตี, ช่วยเหลือ, หรือส่งทรัพยกรไปยังแอคเค้าท์ใดๆ ที่ถูกดูแลด้วยใครบางคนบนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทของคุณ
 • ห้ามมิให้ส่งต่อข้อมูลทางการทหาร หรือสิ่งก่อสร้างใดๆ ของแอคเค้าที่คุณดูแลอยู่

การดูแลระยะยาว

การช่วยดูแลแบบถาวรนั้นผิดกฎ แอคเค้าท์ที่ถูกดูแลโดยที่ไม่มีเจ้าของนั้นถือว่าเป็นการช่วยดูแลแบบถาวร ถ้าเจ้าของแอคเค้าตัดสินใจว่าเค้าจะไม่กลับมาเล่นเกมส์อีก แอคเค้าท์นั้นๆ ไม่สามารถถูกเล่นโดยผู้ช่วยดูแลและการดูแลต้องจบสิ้นลง(ทางเลือกคือการยกหมู่บ้านให้ก่อน)

ถ้าเจ้าของแอคเค้าท์นั้นกำลังจะกลับมา และคุณรู้ว่าเมื่อเจ้าของกลับมานั้นสามารถช่วยดูแลได้ การดูแลแอคเค้าท์ระยะยาวต้องเป็นไปตามกฎและข้อบังคับ

ถ้าแอคเค้าท์ถูกดูแลเป็นเวลา 60 จากที่ผ่านมา 120 วัน แอคเค้าท์นั้นจะกลายเป็น "แอคเค้าที่ถูกจำกัด" ซึ่งผู้ดูแลแอคเค้าจะไม่สามารถโจมตี หรือช่วยเหลือผู้เล่นอื่นๆ หรือส่งทรัพยกรใดๆ  แอคเค้าท์ใดๆที่มีการช่วยดูแลเกินกว่า 120 วันโดยไม่มีเหตุผลใดๆ อาจถูกยกเลิกการดูแลโดยทีมงาน

§4 การรวมบัญชีผู้ใช้งานเข้าด้วยกัน

ตามปกติแล้วเราอนุญาตให้สำหรับผู้เล่นยินยอมให้ผู้เล่นคนอื่นหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งคนครอบครองหมู่บ้านของคุณได้โดยไม่มีการต่อสู้ แต่ต้องไม่ละเมิดกฎของเกมส์ หมู่บ้านยังคงต้องถูกยึดครองโดยใช้วิธีการส่งนักปราญ ทั้งนี้ไม่มีวิธีการอื่นในการโอนย้ายหมู่บ้านจากบัญชีผู้ใช้หนึ่งไปอีกบัญชีผู้ใช้หนึ่ง อย่างไรก็ตามบัญชีผู้ใช้ที่ใช้งานผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเดียวกันไม่สามารถถูกรวมเข้าด้วยกันได้ นี่รวมถึงบัญชีผู้ใช้งานที่มีประวัติการเล่นผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเดียวกันด้วย

§5 การสื่อสาร

การดูหมิ่นผู้เล่นอื่นและการใช้ภาษาในการล่วงละเมิด/ส่อเสียด นั้นถูกห้าม
เราไม่รับ ประวัติส่วนตัว, ชื่อผู้เล่น, ชื่อหมู่บ้าน หรืออะไรก็ตามที่เปิดเผยต่อสาธารณะชนโดยที่ผู้ดูแลระบบพบว่ามันผิดกฎหมาย, ดูหมิ่น, ข่มขู่, ล่วงละเมิด, ความรุนแรงในชีวิตจริง, การล่วงละเมิดทางเพศ, การแสดงความเห็นทางการเมืองแบบผิดๆ, ใช้ความรุนแรง, เรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในทางไม่เหมาะสม, แบ่งแยกเชื่อชาติ, หรือในทางอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม
ห้ามมิให้มีการโฆษณาเกมส์อื่นๆ หรือเว็บไซต์หาเงิน หรือการโพสต์ลิงค์ไปยังเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
ห้ามมิให้มีการหลอกหลวงหรือข่มขู่ผู้เล่นคนอื่นสำหรับรหัสผ่าน ในทางใดๆ การสแปมผู้เล่นคนอื่นโดยการส่งต่อรายงาน หรือข้อความในเกมส์ที่เป็นการล่วงละเมิดนั้นผิดกฎหมาย
ห้ามมิให้มีการตั้งชื่อผู้เล่นที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด เช่น ตั้งชื่อปลอมเป็นทีมงาน หรือปลอมเป็นผู้เล่นอื่น และนำไปหลอกหลวงผู้อื่นให้เข้าใจผิด ทั้งนี้ยกเว้นชื่อสากลหรือทั่วไปที่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้เล่นอีกคนได้

ตัวอย่าง:

 • อนุญาตให้เรียกผู้เล่นในฐานะผู้เล่นใหม่ (noob) และสามารถวิจารณ์การเล่นเกมส์ของเค้าได้ด้วยภาษาที่เหมาะสม
 • อนุญาตให้สามารถข่มขู่ผู้เล่นสำหรับทรัพยกรในเกมส์ เช่นการขู่ว่าเค้าจะต้องเสียหมู่บ้านไปเมื่อถูกโจมตีในเกมส์
 • เจ้าของชนเผ่านั้นรับผิดชอบต่อ ประวัติชนเผ่า, ฟอรั่ม, ชื่อ, และแท็กของชนเผ่า ถ้าส่วนใดๆ ของชนเผ่านั้นไม่เหมาะสม เจ้าของชนเผ่านั้นจะต้องรับผิดชอบ
 • การปลอมเป็นทีมงานนั้นผิดกฎ
 • ห้ามมิให้มีการโพสต์ลิ้งค์ของสื่อลามกอนาจารในประวัติส่วนตัว หรือบนสื่อใดๆ
 • การเยียดเชื้อชาติ, เรื่องผิดกฎหมาย, การเลือกปฎิบัติ, หรือชื่อที่ไม่เหมาะสมอาจถูกระงับการใช้งานได้
 • การกระทำใดๆ ในการหลอกลวงข้อมูลนั้นจะถูกลงโทษอย่างหนัก นี่รวมไปถึงการหลอกลวงข้อมูลสำหรับแอคเค้าท์ (เช่น รหัสผ่าน) ข้อมูลในเกมส์ (จำนวนทหาร)
 • การใช้ถ้อยคำหยาบคาย, ภาษาที่ดูหมิ่น, หรือการล่วงละเมิดกับทีมงานในระบบสนับสนุนผู้เล่นนั้นคุณจะถูกระงับการใช้งานโดยไม่สามารถอุทรณ์
 • เราแนะนำว่าอย่าให้ชื่อแอคเค้าท์ที่มีอีเมล์ หรือชื่อจริง เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่น
 • การใช้ชื่อเหมือนผู้อื่นโดยเจตนาไม่ดี นั้นทีมงานจะตัดสินจากเวลาที่สมัครและพฤติกรรมเป็นหลัก ทั้งนี้หากท่านไม่ได้มีเจตนาตั้งเหมือนให้ติดต่อทีมงานฝ่ายระบบสนับสนุนผู้เล่น ทั้งนี้ชื่อทั่วไป เช่น car หรือ game นั้นในบางกรณีทีมงานจะถือเป็นข้อยกเว้น

§6 การแลกเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งาน

ห้ามมิให้มีการเล่นเกมส์ใดๆ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า นั่นรวมถึงไม่อนุญาตให้ขาย, ซื้อ หรือเสนอบัญชีผู้ใช้งาน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชีในการแลกเปลี่ยนสำหรับคะแนนพรีเมี่ยม หรือผลประโยชน์ใดๆ นอกเกมส์ การแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวเนื่องถึงมากกว่าหนึ่งเกมส์เวิลด์นั้นก็ถูกห้ามเช่นกัน

ตัวอย่าง:

 • เสนอขาย หรือซื้อแอคเค้าท์หรือส่วนของแอคเค้าท์ (รวมถึงทหาร, ทรัพยกร, หรือหมู่บ้าน) นั้นถูกห้าม
 • ห้ามมิให้เสนอให้ทรัพยกรสำหรับเงิน หรือพรีเมี่ยม
 • ห้ามมิให้เสนอหรือรับพรีเมี่ยมเพื่อแลกกับบริการใดๆ ในเกมส์เช่น เป็นสายในชนเผ่าอื่นๆ
 • อนุญาตให้สามารถแลกทหารกับทรัพยกรใดๆ ในเวิลด์เดียวกัน
 • ห้ามมิให้เสนอเงิน หรือพรีเมี่ยมเป็นรางวัลในการโจมตี, สนับสนุน, หรือถ่ายโอนทรัพยกรไปยังผู้เล่นใดๆ หรือเรียกเก็บเงินเพื่อเป็นค่าบริการนั้นๆ รางวัลไม่สามารถถูกเสนอในทางใดๆ ที่อาจจะสื่อไปในการโจมตีหรือการกระทำอื่นต่อต้านผู้เล่นอื่น (เช่น จัดประกวดว่าใครจะทำให้ศัตรูพ่ายแพ้มากที่สุด)
 • ห้ามมิให้ผู้เล่นข่มขู่ผู้เล่นคนอื่นเพื่อพรีเมี่ยม
 • การเสนอพรีเมี่ยมสำหรับแหล่งข้อมูลนอกเกมส์ (เช่น สคริปต์, กราฟฟิคแพ็ค) นั้นทำได้
 • หากคุณไม่แน่ใจว่าการประกวดใดๆ นั้นอนุญาต โปรดถามทีมงานผ่านจากระบบสนับสนุนผู้เล่นก่อน

§7 โปรแกรมช่วยเล่นและสคริปต์

ไทรบัลวอรส์ควรจะถูกเล่นผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ธรรมดาเท่านั้น โปรแกรมช่วยเล่น, ตัวติดตั้งเสริมสำหรับเว็บบราวเซอร์ และโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้ขับเคลื่อนเกมส์อย่างอัตโนมัตินั้นถูกห้าม รวมไปถึงสคริปต์ Greasemonkey ใดๆ
ผู้เล่นแบบพรีเมี่ยมนั้นได้รับอนุญาตให้เพิ่มคำสั่ง JavaScript ที่ได้รับอนุญาตไปยังแถบควิกบาร์ของเค้า สคริปต์เหล่านั้นได้รับอนุญาตเพื่อช่วยเหลือผู้เล่นโดยทำงานโดยการกรอกข้อมูลแบบอัตโนมัติ (เช่นจำนวนทหารในการฝึกทหารใหม่) อย่างไรก็ตามมันจะต้องไม่ถูกทำงานเกินกว่าหนึ่งการกระทำต่อหนึ่งคลิก
หากคุณยังไม่แน่ใจว่าสคริปต์หรือเครื่องมือได้รับอนุญาตหรือไม่ คุณควรถามทีมงานช่วยเหลือก่อน ทั้งนี้ทั้งนั้นเราได้อัพเดท กระทู้นี้ เกี่ยวกับสคริปต์ควิกบาร์ที่ถูกกฎ ถ้าคุณครอบครองสคริปต์ที่ไม่ได้ปรากฎในกระทู้คุณต้องส่งเรื่องในการขออนุญาตในการใข้ หรือสอบถามในสคริปต์ฟอรั่มก่อนการติดตั้ง
เครื่องมือต่างๆ ถูกอนุญาตให้ใช้สำหรับข้อมูลที่เวิลด์จัดส่งให้ตามที่เครื่องมือต่างๆ ร้องขอไม่เกินกว่าหนึ่งครั้งต่อหนึ่งชั่วโมง

ตัวอย่าง:

 • การใช้เครื่องมือภายนอก (เช่น http://www.twstats.com) สามารถทำได้ ข้อมูลที่เค้านำเสนอไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเกมส์ในทางใดๆ
 • สคริปต์ทั้งหมดใน กระทู้นี้ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว และสามารถใช้ได้
 • เครื่องมือใดๆ ที่ให้ผลเหมือนกับคุณสมบัติของพรีเมี่ยมแอคเค้าท์นั้นถูกห้ามอย่างชัดเจน
 • ห้ามไม่ให้ติดตั้งสคริปต์ใดๆ ที่ส่งทหารแบบอัตโนมัติหรือด้วยไม่กี่คลิก
 • ห้ามมิให้สร้าง, เสนอ, หรือใช้เครื่องมือใดๆ ที่ส่งข้อมูลจากแอคเค้าท์ของคุณโดยอัตโนมัติในกรณีของการโจมตีหรืออื่นๆ
 • ห้ามมิให้เสนอ หรือใช้เครื่องมือที่เพิ่มข้อมูลในแผนที่หรือพื้นที่อื่นๆ โดยอัตโนมัติ
 • ห้ามมิให้ใช้สคริปต์ที่เจาะจง หรือคลิกปุ่มโจมตี หรือสนับสนุน และ/หรือ ปุ่ม ตกลงในหน้ายืนยัน นั้นเป็นสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนต้องทำโดยไม่ใช้สคริปต์

§8 ภาษา

ไทรบัลวอรส์เป็นเกมส์ภาษาไทย การใช้ภาษาอื่นๆ ในเกมส์นั้นถูกห้าม นั้นหมายความว่าในประวัติส่วนตัว, จดหมาย, การโพสต์ในฟอรั่ม และอะไรก็ตามที่แสดงต่อสาธารณะต้องเป็นภาษาไทย
เราอนุญาตให้ใช้วลีของข้อความสั้นๆ ในภาษาอื่นได้ ทั้งนี้ควรจะแปลให้เป็นภาษาไทย หรือใช้ทับศัพท์ก็ได้

ห้ามมิให้มีการสร้างเผ่าใหม่สำหรับเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่ง หรือภาษาใด ภาษาหนึ่ง มิเช่นนั้นเผ่าของคุณอาจถูกยกเลิก

การส่งข้อความขอความช่วยเหลือโปรดส่งเป็นภาษาไทยเท่านั้น มิเช่นนั้นจะไม่ถูกตอบกลับ

§9 เบ็ดเตล็ด

 • ทุกอย่างที่คุณเขียนอาจถูกใช้เป็นหลักฐานเพื่อปรักปรำคุณในการอุทรณ์ของคุณ เราไม่จะไม่ยอมรับถ้าคุณบอกว่าคุณล้อเล่นในภายหลัง
 • ห้ามมิให้มีการส่งเสริมหรือหลอกลวงให้ผู้อื่นทำผิดกฎ
 • ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดของเกมส์ คุณต้องรายงานให้ทีมงานทราบทันที หากคุณไม่ทำตามคุณอาจจะถูกลงโทษภายหลังได้
 • บัญชีผู้ใช้งานที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอาจจะถูกลบในระยะเวลา 14 วัน
 • ในกรณีส่วนใหญ่ที่บัญชีผู้ใช้งานที่โดนระงับการใช้งานจะถูกลบใน 14 วัน
 • เราไม่คืนเงินสำหรับพรีเมี่ยมให้กับผู้เล่นที่ถูกระงับการใช้งานเนื่องจากทำผิดกฎของเรา