กฎของเกม

§1) หนึ่งบัญชีต่อหนึ่งผู้ใช้

ผู้เล่นแต่ละคนสามารถมีบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีในแต่ละเกมส์เวิลด์ ยกเว้นการใช้งานระบบผู้ช่วยดูแล(Account Sitting) ห้ามมิให้คุณให้รหัสผ่านกับผู้เล่นคนอื่นไม่ว่าเวิลด์ไหนๆ วิธีการที่ถูกต้องในการสร้างบัญชีใหม่ในเวิลด์เดียวกันสามารถดูได้ที่นี่
ห้ามมิให้โอนบัญชีเกมส์ให้ผู้อื่น เพราะส่วนมากมันมักจะถูกใช้ในการขนส่งจากผู้เล่นที่อ่อนแอกว่าไปยังผู้เล่นที่เข้มแข็งกว่า

ตัวอย่าง
 • การล่วงรู้, เก็บ, หรือถามรหัสผ่านจากผู้อื่นในเวิลด์ที่คุณเล่นนั้นถูกห้าม ถ้าผู้เล่นคนอื่นส่งรหัสผ่านให้คุณ คุณต้องรายงานทุกครั้ง หรือไม่เช่นนั้นคุณอาจจะถูกระงับการใช้งานได้
 • อนุญาตให้มีผู้เล่นหลายๆ คนเล่นร่วมกันได้ แต่ห้ามมิให้ผู้เล่นเหล่านั้นมีแอคเค้าท์อยู่บนเวิลด์เดียวกัน
 • ห้ามมิให้เข้าสู่ระบบด้วยแอคเค้าท์ของผู้เล่นโดยรหัสผ่านของผู้เล่นบนเวิลด์ที่คุณเล่นอยู่ ถึงแม้ว่าเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันก็ตาม การที่เข้าจะสู่บัญชีผู้ใช้งานของผู้อื่นคุณต้องเปิดใช้งานระบบผู้ช่วยดูแลเท่านั้น
 • ห้ามมิให้พยายามเข้าสู่ระบบด้วยการเดารหัสผ่าน การเข้าสู่ระบบที่ไม่สำเร็จบนบัญชีผู้ใช้งานอื่นนั้นจะทำให้คุณถูกลงโทษ
 • ห้ามมิให้ผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนเข้าสู่ระบบโดยบัญชีผู้ใช้เดียวกันในเวลาเดียวกัน

§2) ผู้เล่นที่ใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเดียวกัน

คำจำกัดความของกฎนี้:
การกระทำร่วมกัน – โจมตี, ส่งกำลังบำรุง หรือส่งทรัพยกรภายใต้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเดียวกัน
ความร่วมมือต่อกัน – โจมตี, ส่งกำลังบำรุง หรือส่งทรัพยกรไปยังผู้เล่นคนเดียวกัน, จากสองหรือมากกว่าสองคนที่ใช้งานอินเตอร์เน็ทร่วมกัน
กฎนี้บังคับใช้ต่อใครก็ตามที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ทร่วมกัน หนึ่งผู้เล่นหรือมากกว่า เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภายใต้บ้านเดียวกัน, หรือที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้เล่นทุกคนต้องทราบว่าการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ทเดียวกันเป็นประจำ (3 วันหรือมากกว่า) ต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานอื่นที่ใช้อินเตอร์เน็ทร่วมกันในระบบ “ใช้เครือข่ายอินเตอร์ร่วมกัน” โดยที่บัญชีผู้ใช้งานที่เปิดใช้ระบบผู้ช่วยเล่น (Account Sitting) ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้ระบบนี้
ถ้าคุณใช้งานระบบเครือข่ายร่วมกันชั่วคราว (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มผู้ใช้อื่นหรือใดๆ ภายใต้ระบบ “ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ทร่วมกัน”
ถ้าคุณได้เปิดใช้ระบบใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ทร่วมกัน คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการใดๆ ที่เป็นการกระทำร่วมกันกับผู้เล่นที่คุณใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ทร่วมกัน และห้ามกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายให้ความร่วมมือต่อกันใน 3 อาทิตย์หากคุณยังใช้งานเครือค่ายอินเตอร์เน็ทร่วมกันอยู่ นั่นหมายถึงว่าต้องไม่ต่ำกว่า 3 อาทิตย์ที่ต้องผ่านมาแล้วจากคำสั่งล่าสุดที่ส่งจากผู้เล่นคนหนึ่ง ก่อนหน้าผู้เล่นอีกคนหนึ่งไปยังผู้เล่นเดียวกัน
ถ้าคุณใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ทร่วมกันชั่วคราว (ไม่เกิน 3 วัน) เราไม่อนุญาตให้ทำการกระทำร่วมกันใดๆ และการให้ความร่วมมือต่อกันใดๆ จนกว่าจะครบ 24 ชั่วโมงหลังจากการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ทร่วมกันได้จบสิ้นลง

» เพิ่มเติม

§3) ผู้ช่วยดูแล

ผู้ช่วยดูแลคือวิธีการชั่วคราวที่สามารถดูแลบัญชีผู้ใช้งานของคนอื่นได้ ในขณะที่เค้าไม่สามารถเข้าสู่เกมส์ได้ ในขณะที่ผู้เล่นทำหน้าที่ผู้ช่วยดูแลให้ผู้เล่นอีกคนหนึ่ง ห้ามมิให้มีการกระทำร่วมกัน หรือให้ความร่วมมือต่อกันระหว่างบัญชีผู้ใช้ใดๆ รวมถึงบัญชีผู้ใช้ที่ใช้งานบนการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเดียวกันกับผู้ช่วยดูแลในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากการช่วยดูแลนั้นจบลง รวมไปถึงทุกๆ บัญชีผู้ใช้งานที่ถูกดูแลด้วยการเชื่อมต่อนั้น
ไม่อนุญาตให้การช่วยดูแลบัญชีผู้ใช้งานในการที่จะใช้มันในการช่วยเหลือบัญชีผู้ใช้งานอื่น (Push Account) บัญชีผู้ใช้งานที่แสดงถึงการช่วยเหลือบัญชีผู้ใช้งานอื่นอย่างโจ่งแจ้งจะถูกระงับการใข้งาน
ผู้เล่นและผู้ช่วยดูแลจะต้องรับผิดชอบเท่าๆ กันสำหรับการกระทำใดๆ บนบัญชีผู้ใช้งานที่ถูกดูแล โปรดมั่นใจว่าคุณสามารถไว้ใจผู้เล่นที่คุณเลือกมาให้ดูแลบัญชีผู้ใช้คุณได้ รวมถึงคุณสามารถไว้วางใจเจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ให้คุณช่วยดูแลให้ได้
ผู้เล่นที่เป็นผู้ช่วยดูแลจะต้องเล่นเพื่อผลประโยชน์ของบัญชีผู้ใช้ที่ตนดูแล เราไม่อนุญาตให้คุณละเมิดการช่วยดูแลบัญชีผู้ใช้งาน ผู้ช่วยดูแลบัญชีผู้ใช้งานใดๆ ที่มีเจตนาทำลาย หรือสร้างความเสียหายร้ายแรงให้แก่บัญชีผู้ใช้งานที่ดูแลอยู่จะถูกลงโทษ
เราจะลงโทษผู้ช่วยดูแลบัญชี ถ้าเราเห็นว่าการกระทำดังกล่าวป็นเจตนาที่จะบ่อนทำลายเจ้าของบัญชี โดยขัดต่อคำแนะนำจากเจ้าของบัญชี เราไม่สามารถซ่อมแซมความเสียหายใดๆ ที่ถูกสร้างแก่บัญชีผู้ใช้งานได้ ดังนั้นโปรดเลือกคนที่มีความรับผิดชอบในการดูแลบัญชีผู้ใช้งานของคุณ
บัญชีผู้ใช้งานที่ถูกดูแลโดยชั่วคราวซึ่งใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเดียวกับผู้ช่วยดูแลบัญชี หรือบัญชีผู้ใช้อื่นๆ ที่อยู่บนการเชื่อมต่อของผู้ช่วยผู้ดูแล ทุกๆ อย่างต้องเป็นไปตามกฎข้อที่ 2

» เพิ่มเติม

§4) การรวมบัญชีผู้ใช้งานเข้าด้วยกัน

ตามปกติแล้วเราอนุญาตให้สำหรับผู้เล่นยินยอมให้ผู้เล่นคนอื่นหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งคนครอบครองหมู่บ้านของคุณได้โดยไม่มีการต่อสู้ แต่ต้องไม่ละเมิดกฎของเกมส์ หมู่บ้านยังคงต้องถูกยึดครองโดยใช้วิธีการส่งนักปราญ ทั้งนี้ไม่มีวิธีการอื่นในการโอนย้ายหมู่บ้านจากบัญชีผู้ใช้หนึ่งไปอีกบัญชีผู้ใช้หนึ่ง อย่างไรก็ตามบัญชีผู้ใช้ที่ใช้งานผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเดียวกันไม่สามารถถูกรวมเข้าด้วยกันได้ นี่รวมถึงบัญชีผู้ใช้งานที่มีประวัติการเล่นผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเดียวกันด้วย

§5) การสื่อสาร

การดูหมิ่นผู้เล่นอื่นและการใช้ภาษาในการล่วงละเมิด/ส่อเสียด นั้นถูกห้าม
เราไม่รับ ประวัติส่วนตัว, ชื่อผู้เล่น, ชื่อหมู่บ้าน หรืออะไรก็ตามที่เปิดเผยต่อสาธารณะชนโดยที่ผู้ดูแลระบบพบว่ามันผิดกฎหมาย, ดูหมิ่น, ข่มขู่, ล่วงละเมิด, ความรุนแรงในชีวิตจริง, การล่วงละเมิดทางเพศ, การแสดงความเห็นทางการเมืองแบบผิดๆ, ใช้ความรุนแรง, เรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในทางไม่เหมาะสม, แบ่งแยกเชื่อชาติ, หรือในทางอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม
ห้ามมิให้มีการโฆษณาเกมส์อื่นๆ หรือเว็บไซต์หาเงิน หรือการโพสต์ลิงค์ไปยังเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
ห้ามมิให้มีการหลอกหลวงหรือข่มขู่ผู้เล่นคนอื่นสำหรับรหัสผ่าน ในทางใดๆ การสแปมผู้เล่นคนอื่นโดยการส่งต่อรายงาน หรือข้อความในเกมส์ที่เป็นการล่วงละเมิดนั้นผิดกฎหมาย
ห้ามมิให้มีการตั้งชื่อผู้เล่นที่มีเจตนาทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด เช่น ตั้งชื่อปลอมเป็นทีมงาน หรือปลอมเป็นผู้เล่นอื่น และนำไปหลอกหลวงผู้อื่นให้เข้าใจผิด ทั้งนี้ยกเว้นชื่อสากลหรือทั่วไปที่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้เล่นอีกคนได้

» เพิ่มเติม

§6) การแลกเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งาน

ห้ามมิให้มีการเล่นเกมส์ใดๆ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า นั่นรวมถึงไม่อนุญาตให้ขาย, ซื้อ หรือเสนอบัญชีผู้ใช้งาน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชีในการแลกเปลี่ยนสำหรับคะแนนพรีเมี่ยม หรือผลประโยชน์ใดๆ นอกเกมส์ การแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวเนื่องถึงมากกว่าหนึ่งเกมส์เวิลด์นั้นก็ถูกห้ามเช่นกัน

» เพิ่มเติม

§7) โปรแกรมช่วยเล่นและสคริปต์

ไทรบัลวอรส์ควรจะถูกเล่นผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ธรรมดาเท่านั้น โปรแกรมช่วยเล่น, ตัวติดตั้งเสริมสำหรับเว็บบราวเซอร์ และโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้ขับเคลื่อนเกมส์อย่างอัตโนมัตินั้นถูกห้าม รวมไปถึงสคริปต์ Greasemonkey ใดๆ
ผู้เล่นแบบพรีเมี่ยมนั้นได้รับอนุญาตให้เพิ่มคำสั่ง JavaScript ที่ได้รับอนุญาตไปยังแถบควิกบาร์ของเค้า สคริปต์เหล่านั้นได้รับอนุญาตเพื่อช่วยเหลือผู้เล่นโดยทำงานโดยการกรอกข้อมูลแบบอัตโนมัติ (เช่นจำนวนทหารในการฝึกทหารใหม่) อย่างไรก็ตามมันจะต้องไม่ถูกทำงานเกินกว่าหนึ่งการกระทำต่อหนึ่งคลิก
หากคุณยังไม่แน่ใจว่าสคริปต์หรือเครื่องมือได้รับอนุญาตหรือไม่ คุณควรถามทีมงานช่วยเหลือก่อน ทั้งนี้ทั้งนั้นเราได้อัพเดท กระทู้นี้ เกี่ยวกับสคริปต์ควิกบาร์ที่ถูกกฎ ถ้าคุณครอบครองสคริปต์ที่ไม่ได้ปรากฎในกระทู้คุณต้องส่งเรื่องในการขออนุญาตในการใข้ หรือสอบถามในสคริปต์ฟอรั่มก่อนการติดตั้ง
เครื่องมือต่างๆ ถูกอนุญาตให้ใช้สำหรับข้อมูลที่เวิลด์จัดส่งให้ตามที่เครื่องมือต่างๆ ร้องขอไม่เกินกว่าหนึ่งครั้งต่อหนึ่งชั่วโมง

» เพิ่มเติม

§8) ภาษา

ไทรบัลวอรส์เป็นเกมส์ภาษาไทย การใช้ภาษาอื่นๆ ในเกมส์นั้นถูกห้าม นั้นหมายความว่าในประวัติส่วนตัว, จดหมาย, การโพสต์ในฟอรั่ม และอะไรก็ตามที่แสดงต่อสาธารณะต้องเป็นภาษาไทย
เราอนุญาตให้ใช้วลีของข้อความสั้นๆ ในภาษาอื่นได้ ทั้งนี้ควรจะแปลให้เป็นภาษาไทย หรือใช้ทับศัพท์ก็ได้

ห้ามมิให้มีการสร้างเผ่าใหม่สำหรับเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่ง หรือภาษาใด ภาษาหนึ่ง มิเช่นนั้นเผ่าของคุณอาจถูกยกเลิก

การส่งข้อความขอความช่วยเหลือโปรดส่งเป็นภาษาไทยเท่านั้น มิเช่นนั้นจะไม่ถูกตอบกลับ

§9) เบ็ดเตล็ด

 • ทุกอย่างที่คุณเขียนอาจถูกใช้เป็นหลักฐานเพื่อปรักปรำคุณในการอุทรณ์ของคุณ เราไม่จะไม่ยอมรับถ้าคุณบอกว่าคุณล้อเล่นในภายหลัง
 • ห้ามมิให้มีการส่งเสริมหรือหลอกลวงให้ผู้อื่นทำผิดกฎ
 • ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดของเกมส์ คุณต้องรายงานให้ทีมงานทราบทันที หากคุณไม่ทำตามคุณอาจจะถูกลงโทษภายหลังได้
 • บัญชีผู้ใช้งานที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอาจจะถูกลบในระยะเวลา 14 วัน
 • ในกรณีส่วนใหญ่ที่บัญชีผู้ใช้งานที่โดนระงับการใช้งานจะถูกลบใน 14 วัน
 • เราไม่คืนเงินสำหรับพรีเมี่ยมให้กับผู้เล่นที่ถูกระงับการใช้งานเนื่องจากทำผิดกฎของเรา