ทีม

กรุณาส่งคำขอทั้งหมดผ่านระบบบริการช่วยเหลือภายในเกม!

» ส่งคำขอรับบริการช่วยเหลือ
» ทีมผู้พัฒนา

หัวหน้าทีม

t0ny ผู้จัดการชุมชน

ทีม

jayjay2525 ผู้ดูแลในเกมส์
pasuta ผู้ดูแลในเกมส์
toon ผู้ดูแลในเกมส์